SUBVENCION DA DEPUTACION DE A CORUNA AL CIRCUITO DE TRAVESIAS COSTA 2022

10/08/2022
SUBVECION DA DEPUTACION A CORUNA AL CIRCUITO DE TRAVESIAS COSTA 2022

No boletín Oficial da Provincia do Martes 9 de Agosto de 2022, publicase a axuda otorgada ao circuito de Travesías Costa 2022, no apartado do PROGRAMA FO103D: CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DEPORTIVAS, SEN ÁNIMO DE LUCRO, PARA O DESENVOLVEMENTO DE GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS SINGULARES DE ESPECIAL INTERESE NA PROVINCIA DURANTE O ANO 2022

Agradecer un ano mais a Deputación da Coruña, ao Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes o apoio constante al circuito dende sus inicios.