POR UNHAS PRAIAS GALEGAS SEGURAS

03/05/2022
POR UNHAS PRAIAS GALEGAS SEGURAS

O Clube deportivo, Atletas de Acea de Ama, o cal pertencía Juan Manuel Tábara Rodríguez, recentemente falecido polo atropelo dunha fora-borda na praia de Silgar - Sanxenxo (Pontevedra), quere iniciar unha recollida de firmas para solicitarlle á Xunta de Galicia a elaboración dunha normativa de seguridade nas praias galegas similar a lei de seguridade vial que temos nas estradas da nosa comunidade.

CLARA - SINXELA - EFECTIVA

Balizamento das praias galegas urbanas os 6 meses de primavera e verán, así coma a presenza de socorristas nas mesmas, necesarios como representantes da autoridade nas praias, que velan polo cumprimento das normas e actúan en caso de emerxencia.

A tal efecto propoñemos a creación dún grupo de traballo onde interveñan todos os actores implicados e melloren a normativa actual vixente.

Xunta de Galicia - Federaciones Galegas de: Triatlon, Salvamento e Socorrismo, Buceo, Natación, Surf e Motonáutica.

Sén maís pretensións, e para que non volvan a pasar sucesos como o ocorrido o pasado Venres Santo na praia de Silgar- Sanxenxo (Pontevedra), solicitamos a vosa firma para apoiar a nosa proposta.

Puedes firmar la misma en PINCHA AQUI